Mint Faktor System

Gotowy do wdrożenia system obsługujący cały proces operacyjny firmy faktoringowej

możliwość wdrożenia całego, gotowego systemu bądź jego części

możliwość dopasowania każdego elementu systemu do potrzeb zamawiającego

integracja przez API

możliwość realizacji interfejsu na zamówienie

szybkie wdrażanie nowych produktów

skalowalność systemu

wysoka dostępność SLA 99.8%

wsparcie powdrożeniowe, serwis

Architektura systemu Mint Faktor System

FRONT-OFFICE

Moduł Sprzedaży Online
Wspiera proces pozyskiwania leadów i zawierania umów online przy użyciu REST API lub formularzy www.

Moduł umożliwia:

 • automatyczne pozyskiwanie leadów online wraz ze wsparciem dla SEO, SEM i kampanii marketingowych,
 • generowanie unikatowych landing pages/ linków afiliacyjnych dla brokerów, partnerów i handlowców oraz rozliczanie ich wynagrodzeń,
 • system powiadomień mailowych,
 • automatyczne przeliczenie kosztów wybranych usług, 
 • weryfikację tożsamości klienta online,
 • zawieranie umowy online.

Moduł Panel Klienta
umożliwia m.in.:

 • wprowadzanie faktur i zakupów do sfinansowania,
 • pełen wgląd w rozliczenia wierzytelności i wykorzystane limity umów,
 • aneksowanie umów faktoringowych i zwiększenie przyznanego limitu,
 • pobieranie dokumentów elektronicznych (potrąceń, cesji, faktur i not księgowych etc.),
 • zarządzanie uprawnieniami przez użytkowników Panelu Klienta,
 • konfiguracje systemu powiadomień mailowych,
 • autoryzację transakcji za pomocą kodów SMS.

BACK-OFFICE

Moduł Faktoringu Klasycznego
zapewnia pełne wsparcie procesu operacyjnego dla klasycznych transakcji faktoringowych:

 • automatyzuje proces obsługi wniosków kredytowych i aneksów w zakresie ofertowania klienta, pracy analityka oraz pracy komitetu kredytowego,
 • wspiera proces na etapach zawarcia umowy, ubezpieczania należności, zabezpieczeń na umowie, cesji wierzytelności i ich finansowania,
 • obsługuje model analizy potencjalnych podmiotów, zarządzanie limitami umowy i ubezpieczyciela oraz zaliczki faktoringowe,
 • automatyzuje wysyłanie informacji do klienta (o ofercie, umowie, odrzuceniu wniosku, zmianie statusów).

Zaimplementowany workflow może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb

Moduł Mikrofaktoringu Online
wspiera i automatyzuje proces zawierania umów mikrofaktoringowych dla transakcji z segmentu MŚP i SOHO.

Automatyzuje:

 • obsługę wniosków kredytowych,
 • przyznawanie limitów faktornigowych,
 • ustanawianie cesji,
 • proces aneksowania umowy,
 • weryfikowanie tożsamości klienta online,
 • analizę ryzyka,
 • generowanie umowy,
 • komunikację z klientem,
 • monitoring umów.

Moduł Rozliczeniowy
obsługuje procesy rozliczeniowe w całym cyklu życia umów, umożliwiając m.in.

 • funkcjonalność księgi pomocniczej wraz z funkcją rozrachunków i zapisami księgowymi,
 • obsługę ponad 40 rodzajów konfigurowalnych prowizji i opłat w umowach z klientami,
 • integrację z systemem centralnym/ systemem finansowo-księgowym skonfigurowanym według MSR,
 • zautomatyzowaną wysyłkę środków w formie ELIXIR, SORBNET i Express Elixir,
 • obsługę współpracy z brokerami i pośredniakami oraz rozliczanie handlowców,
 • rozliczanie wyciągów bankowych z pełnym wsparciem dla Split Payment VAT,
 • rozliczanie wynagrodzeń i opłat per pojedyncza faktura,
 • pełną obsługę zabezpieczeń w formie obrotu niefinansowanego,
 • obsługa faktoringu w obcej walucie,
 • automatyczne naliczanie opłat i prowizji,
 • obsługę wpłat niezgłoszonych,
 • masowe rozliczanie wpłat,
 • obsługę faktoringu niepełnego (zabezpieczenia w formie udziału własnego/kaucji) wraz z potrąceniami i automatycznym zwalnianiem kaucji po rozliczeniu z odbiorcą,
 • automatyczne generowanie dokumentów elektronicznych takich jak umowy, faktury sprzedaży, noty, cesje, noty 40 EUR etc.,
 • kontrolę wykorzystania limitów odbiorcy, ubezpieczyciela i limitów umowy, automatyczne obliczanie i weryfikację poziomu ich wykorzystania,
 • pełną obsługę wpłat regresowych.

Integrator Informacji Gospodarczych

 • agreguje dane i komunikuje się z zewnętrznymi źródłami danych informacji gospodarczych, takimi jak: Bisnode, ATRADIUS, ERIF, KRD, BGW, KRS, BIK, KNF, CEIDG, Informator upadłościowy, InfoMonitor, Długi.Info, GUS, Vat Info, ubezpieczyciele,
 • pobiera, przechowuje i przekazuje wybrane informacje do innych części systemu,
 • automatycznie przesyła aktualne dane.

Scoring i analiza ryzyka
automatycznie analizuje ryzyko wniosków kredytowych nanofaktoringu, mikrofaktoringu i faktoringu klasycznego:

 • umożliwia pełną automatyzację wydawanych decyzji kredytowych,
 • pozwala na różnicowanie źródeł wykorzystywanych danych w zależności od produktu, typu klienta czy kanału sprzedaży,
 • posiada wbudowany, konfigurowalny algorytm, który wydaje automatyczną decyzję kredytową.

Moduł Business Intelligence
zapewnia warstwę raportowania i prezentacji raportów w oparciu o rozwiązanie ETL oraz Microsoft SQL Server Reporting Services.

Umożliwia:

 • obsługę raportowania do GIIF,
 • integrację z hurtownią danych,
 • monitoring limitów spłat, rozliczeń i rentowności portfela,
 • rozliczanie handlowców i brokerów,
 • cykliczny monitoring umów.

FRAMEWORK

Moduł Bazowy
Główna funkcjonalność systemu stanowiąca fundament dla wszystkich modułów funkcjonalnych.

Moduł dostarcza najważniejsze obiekty wspólne dla wszystkich elementów systemu:

 • kartotekę kontrahentów, użytkowników i osób kontaktowych, 
 • zarządzanie uprawnieniami i strukturą organizacyjną, 
 • kursy walut i translacje,
 • panel administracyjny i ustawienia systemowe,
 • system zabezpieczeń,
 • system logów aplikacyjnych zgodny z wymaganiami RODO, 
 • layout aplikacji.

Kompleksowa platforma dla różnych form faktoringu

mikrofaktoring

finansowanie zakupów

sprzedaż faktur

zaliczki faktoringowe

faktoring ryczałtowy

faktoring klasyczny

faktoring online

faktoring odwrotny

faktoring z regresem

faktoring z ubezpieczeniem

Co możemy zrobić dla Ciebie ?

Masz pomysł, działający system, a może potrzebujesz dedykowanego oprogramowania bądź automatyzacji i robotyzacji procesów?

Skontaktuj się z nami już teraz.

Jesteśmy dla Ciebie

Jesteśmy dla Ciebie

+48 604 341 523

Wyślij nam maila

Wyślij nam maila

biuro@mintsoftware.pl

Poniedziałek - Piątek

Poniedziałek - Piątek

8:00 – 19:00

Mint Software

Mint Software

ul. Jasnogórska 23
31-358 Kraków

Powiedz nam jak możemy Ci pomóc ?


Odpowiemy do 24h

Na adres email bądź telefon jaki podałeś w formularzu.

Skontaktujemy się z Tobą

Rozmowa pomaga w wyznaczeniu celów projektu. Nasi specjaliści doradzą i wysłuchają Twoich potrzeb. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły projektu.

Doradzimy i wycenimy

Dbamy o jakość, skalowalność oraz zgodność z wzorcami inżynierii oprogramowania. Podejście biznesowe do projektu to nasza codzienność.