NAVI Faktoring

Kompleksowa platforma automatyzująca procesy operacyjne firm faktoringowych. Platforma obsługuje zróżnicowane produkty finansowe i obsługuje procesy związane z ich sprzedażą, rozliczaniem, wypłatą transz czy zarządzaniem ryzykiem.  Zawiera moduły takie jak: panel klienta, moduł do rozliczeń brokerów, wsparcie dla sprzedaży on-line czy elementy analizy i oceny ryzyka podmiotów gospodarczych.

Navifaktoring pozwala na zawarcie, prowadzenie i rozliczenie umowy w całości za pośrednictwem internetu.

Baza podmiotów

Zaawansowany integrator baz danych z przeznaczeniem dla firm prowadzących proces oceny i weryfikacji kontrahenta. Pozwala na ujednolicony sposób dostępu do kilkunastu niezależnych źródeł danych. Za jego pośrednictwem uzyskamy dane zarówno z baz ogólnodostępnych (CEiDG, KRS, KNF) jak i wywiadowni gospodarczych, ubezpieczycieli, BIK czy giełd długów i wierzytelności.

 

Rozwiązanie pozwala na znaczną optymalizację kosztów pozyskania danych i automatyzacje procesów związanych z ich przetwarzaniem dla późniejszego wykorzystania.

Automatyczna Platforma Sprzedażowa

Platforma automatycznej sprzedaży produktów finansowych została przygotowana do obsłużenia skomplikowanych procesów dystrybucji produktów finansowych on-line. Obsługuje gromadzenie danych, uzupełnianie wniosków, analizę potencjalnego klienta (m. in. scoring), generowanie i zawieranie umów drogą elektroniczną. Platforma może być wykorzystywana do wsparcia sprzedaży sieci pośredniczącej i brokerskiej.

Chcesz poznać inne nasze rozwiązania ?

W czasie naszej pracy zrealizowaliśmy platformy e-commerce, tworzyliśmy systemy VOD, ERP, CRM i wiele innych web aplikacji.

NASZE BIURO

Mint Software Sp. z.o.o.

ul. Jasnogórska 23
31-358 Kraków
Polska

Oddział w Warszawie:
ul. Chmielna 134
00-805 Warszawa
Polska

Telefon: +48 604 341 523
Email: biuro@mintsoftware.pl

NIP: 9452188308
REGON: 363037128
KRS:0000587418