Integracja: Infinite EDInet – Pragma GO

Integracja, dzięki której platforma EDInet rozszerzyła swoje funkcjonalności, a Pragma GO pozyskała nowych klientów.

INFINITE EDInet – zaawansowana platforma B2B firmy Infinite IT Solutions realizująca elektroniczną wymianę danych (EDI) oraz usługi powiązane. EDI: Elektroniczna Wymiana Danych jest technologią obiegu i wymiany dokumentów, które mogą być przesyłane pomiędzy aplikacjami w różnych systemach komputerowych. Dzięki wymianie danych za pośrednictwem rozwiązań EDI skracany jest czas realizacji zamówień i obniżane są koszty poprzez eliminowanie błędów, które powstają przy manualnym składaniu zamówień, a należności są szybciej regulowane, ponieważ proces wystawiania i obiegu faktur jest znacznie krótszy.

PRAGMA GO – system informatyczny obsługujący faktoring, mikrofaktoring, sprzedaż faktur i finansowanie zakupów B2B. Zapewnia przedsiębiorcom finansowanie w kilku prostych krokach i pozwala na rozpoczęcie oraz finalizację procesu sprzedaży faktury oraz wypłatę środków w 100% on-line, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Pragma GO.

Potrzeba Klienta

Zgodnie z obraną strategią firma Pragma GO – specjalizująca się w finansowaniu faktur – dążyła do pozyskania partnera, który świadczyłby komplementarne do nich usługi klientom B2B. Idealnym kandydatem do podjęcia z nim współpracy okazała się firma Infinite IT Solutions i jej platforma EDInet, która dzięki podjętej propozycji mogła przedstawić swoim klientom dodatkową funkcjonalność: finansowanie pojedynczych faktur.

Platforma EDInet oparta na technologii EDI, czyli Electronic Data Interchange, pozwala na wymianę dokumentów i komunikatów (w postaci cyfrowej) związanych z działalnością partnerów biznesowych. Poprzez platformę przesyłane są m.in zamówienia, potwierdzenia, awiza dostaw, faktury, faktury korekty oraz szereg dokumentów im towarzyszących. W związku z tym dla Pragma GO stanowiło to idealne miejsce do zaproponowania swoich usług mikrofaktoringu oraz finansowania pojedynczych faktur.

Potrzebą obu stron była pełna integracja, dzięki której platforma EDInet mogłaby rozszerzyć swoje funkcjonalności, a Pragma GO pozyskałaby nowych potencjalnych klientów. 

Zadania i cele

wykonanie integracji pomiędzy platformą EDInet oraz platformą faktoringową Pragma GO;

zaprojektowanie API, które pozwoliłoby na komunikowanie się systemu Pragma GO z platformą EDInet;

zaplanowanie procesu i stworzenie komunikacji odbywającej się wyłącznie przez API, dzięki którym klient EDInet, finalizując sprzedaż swojej faktury, nie wychodziłby w ogóle poza platformę EDInet;

przeprowadzenie pełnej analizy, zaplanowanie road mapy, wykonanie integracji, wielokrotne przetestowanie systemu, zabezpieczenie projektu od strony informatycznej i technologicznej;

podtrzymywanie integracji.

Zastosowane rozwiązanie

Priorytetem przy tworzeniu integracji było high availability. Zastosowaliśmy technologię mikroserwisową, która umożliwiła nam wydzielenie serwisu służącego do walidacji i przyjmowania wniosków oraz obsługę partnerów zewnętrznych poprzez REST API. 

Dzięki zastosowaniu w serwisie obsługującym składanie wniosków najnowszych technologii, takich jak Symfony 4.3 czy PHP 7.3, mogliśmy w pełni go przetestować zarówno testami jednostkowymi, jak i behawioralnymi. Technologia Behat pozwoliła nam z kolei na pełne przetestowanie aplikacji pod kątem wydajności, jak i poprawności działania serwisu. 

Najnowsza wersja PHP 7.3 pozwoliła na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Technologia mikroserwisowa i wykorzystanie Symfony 4.3 umożliwiły wystawienie API REST tak, aby potencjalni partnerzy mogli się zintegrować z nami poprzez ich aplikacje. Dzięki temu składanie formularzy jest elastyczne a każdy, kto chce się zintegrować i złożyć wniosek, ma do dyspozycji dwie ścieżki: brandowany formularz lub API.

Powiadomienia PUSH z zaistniałymi zmianami (zmiana statusu, wyliczony limit, itp.) pozwalają na ciągłość i spójność danych, które partner otrzymuje, aby jego klient mógł w pełni cieszyć się z funkcjonalności naszego API. Dzięki takiemu zastosowaniu powiadomień partner nie jest zmuszony do pilnowania aktualnych danych: nasza aplikacja zrobi to za niego.

Wdrożenie

Współpraca z  Infinite IT Solutions przebiegła bardzo sprawnie. Każda partia poprawek była starannie testowana zarówno po stronie naszej, jak i Partnera. Spotkania, które się odbywały, były przygotowane, dzięki czemu ustaliliśmy jeden spójny proces. 

Ciągły kontakt z działem IT utrzymującym platformę EDInet sprawił, że wszelkie nieścisłości wynikające ze stopnia skomplikowania procesu były na bieżąco koordynowane, a dane etapy były wdrażane konsekutywnie i efektywnie.

Korzyści dla Klienta

pozyskanie partnera w ramach tzw. integracji pełnej;

dostęp do grona nowych potencjalnych klientów i podniesienie poziomu konkurencyjności;

udostępnienie dotychczasowym klientom nowej usługi;

optymalizacja procesu onboardingu klientów;

pełna integracja usług finansowych, dzięki której klient nie wychodzi poza system partnera;

stworzenie najwygodniejszego sposobu dostarczania usług komplementarnych w postaci faktoringu.

Nasi programiści o systemie

Bartłomiej Zając, Architekt Rozwiązania, Mint Software

Elastyczność i skalowalność naszego systemu była kluczem do osiągnięcia założonego nam celu, jakim było dostarczenie partnerowi funkcjonalności naszego Panelu Klienta poprzez API REST’owe. Wykorzystanie mikroserwisów pozwoliło nam na zoptymalizowanie i skrócenie owego procesu do minimum.

Referencje od naszego klienta

Jarosław Trzpiel, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Produktu Infinite EDI, Infinite IT Solutions

Owocem naszej współpracy z Mint Software jest zapewnienie naszym klientom usługi finansowania ich faktur w szybki i wygodny sposób. Osoby testujące dodatkową funkcjonalność w ramach platformy EDInet podkreślają intuicyjność i łatwość korzystania z niej. Komunikacja z zespołem Mint Software była zawsze miłej atmosferze, co ułatwiało realizację wspólnie przyjętych założeń, a dzięki połączeniu kompetencji i doświadczenia naszych firm dostarczyliśmy klientom świetny produkt.

Co możemy zrobić dla Ciebie ?

Masz pomysł, działający system, a może potrzebujesz dedykowanego oprogramowania bądź automatyzacji i robotyzacji procesów?

Skontaktuj się z nami już teraz.

Jesteśmy dla Ciebie

Jesteśmy dla Ciebie

+48 608 007 200

Wyślij nam maila

Wyślij nam maila

biuro@mintsoftware.pl

Poniedziałek - Piątek

Poniedziałek - Piątek

8:00 – 19:00

Mint Software

Mint Software

ul. Jasnogórska 23
31-358 Kraków

Powiedz nam jak możemy Ci pomóc ?


Odpowiemy do 24h

Na adres email bądź telefon jaki podałeś w formularzu.

Skontaktujemy się z Tobą

Rozmowa pomaga w wyznaczeniu celów projektu. Nasi specjaliści doradzą i wysłuchają Twoich potrzeb. Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły projektu.

Doradzimy i wycenimy

Dbamy o jakość, skalowalność oraz zgodność z wzorcami inżynierii oprogramowania. Podejście biznesowe do projektu to nasza codzienność.