Monitoring usług i systemów IT

27 lutego 2020 Anna

Nawet w najlepiej opracowanym systemie IT prędzej czy później mogą wystąpić awarie wywołujące duże szkody w każdej firmie. Zidentyfikowanie i naprawienie wszystkich awarii systemu IT, jakie pojawiają się w ciągu jednego roku, zajmuje firmom średnio aż 266 dni – zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez IBM i Ponemone Institute w 2018 roku. Jak widać, rozwiązanie problemów w systemie wymaga sporo czasu, a to pociąga za sobą dodatkowe, niemałe koszty.

Awarie systemu IT pociągają za sobą także inne konsekwencje. Jedną z nich jest negatywny wpływ na wizerunek Twojej firmy, która z powodu takich problemów informatycznych będzie wyglądać na nieprofesjonalną. Jak wiadomo, wszelkie awarie wywołują u klientów frustrację, co może przełożyć się na zmniejszenie zaufania do Twojej firmy.

A gdyby tak można było wykrywać problemy w systemie, zanim w ogóle się pojawią?

Istnieją rozwiązania, które to umożliwiają. W ramach usług DevOps rozwijane jest prewencyjne wykrywanie awarii. Polega to na tym, że system monitoringu obserwuje system IT i na podstawie zgromadzonych danych może przewidzieć zachowanie poszczególnych komponentów. W ten sposób jest w stanie dostrzec potencjalne problemy.

Na prewencyjny monitoring składa się szereg działań, które należy wykonać, aby okazał się on prawdziwie skuteczny.

Scenariusze testów funkcjonalnych.
Automatyczne testy systemów i aplikacji na etapie ich tworzenia, uruchomienia oraz pracy

Scenariusze testów funkcjonalnych to zestawienia przypadków zachodzących w aplikacji bądź systemie, które pozwalają skontrolować, czy poszczególne elementy działają poprawnie. W przypadku sklepu e-commerce może to być np. logowanie na konto, dodanie produktu do koszyka czy filtrowanie produktów. 

Każdy taki test funkcjonalny może zostać oprogramowany i automatycznie uruchomiony (np. w takich systemach jak Jenkins, Bamboo, Gitlab) na działającym już systemie. Jeśli test się nie uda lub zajmie zbyt dużo czasu – co może świadczyć o zbyt dużym obciążeniu – należy wtedy o tym poinformować (w formie komunikatu, a w poważnych przypadkach – telefonu lub SMS-a) administratora lub osobę odpowiedzialną za utrzymanie aplikacji.

Automatyczne testy podczas zarządzania zmianą w systemach IT

Przy jednoczesnych zmianach konfiguracji na wielu serwerach – pomimo wcześniejszych testów w środowisku produkcyjnym – zawsze istnieje ryzyko, że pojawią się jakieś problemy, np.: upgrade’owana baza danych może się nie uruchomić po restarcie, zmiana parametru konfiguracyjnego może spowodować niestabilną pracę serwera www. Aby wychwycić ewentualne błędy, trzeba przetestować działanie wprowadzonych zmian. 

Można to zrobić przez wysłanie testowego zapytania do bazy danych lub sprawdzenie działania serwera www. Testy te mogą być zautomatyzowane i uruchamiane okresowo na środowisku testowym lub produkcyjnym.

Monitoring serwerów (w tym usług serwerowych)
oraz monitoring: mikroserwisów, kontenerów, baz danych, dostępności API i podsystemów

Każda warstwa systemu IT (hardware, system operacyjny, wirtualizacja/ kontenery, aplikacja) może być monitorowana przy użyciu takich narzędzi jak: Zabbix, Nagios, Grafana, Prometheus. Co dokładnie sprawdza system monitoringu?

  • połączenie serwera z Internetem oraz prędkość łącza,
  • opóźnienia w dostępie do serwera,
  • obciążenie serwera,
  • zużycie zasobów na serwerze,
  • działanie serwera www, bazy danych, systemu kolejkowego,
  • działanie aplikacji (czas odpowiedzi na zapytania, liczba zapytań i zwracanych odpowiedzi z API lub innych aplikacji), etc. 

Jeżeli w którejkolwiek warstwie systemu pojawiają się anomalie, system monitoringu powiadamia o tym administratora (w formie SMS-a, e-maila czy powiadomienia w komunikatorze). Może to zrobić nawet jeszcze przed faktycznym wystąpieniem problemu, tak aby administrator mógł odpowiednio wcześniej zareagować i zapobiec awarii.

Redukcja kosztów

Działania prewencyjne usprawnią działanie także Twojej firmy: dzięki zainwestowaniu w usługi monitorujące, możesz zredukować koszty generowane przez awarie systemu nawet o 48%.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie monitorowania systemu IT, zgłoś się do nas – z chęcią wykonamy analizę działania Twojego systemu i zaproponujemy odpowiednie usprawnienia. 

Co możemy zrobić dla Ciebie ?

Masz pomysł, działający system, a może potrzebujesz dedykowanego oprogramowania bądź automatyzacji i robotyzacji procesów?

Sprawdź nasze usługi i umów się na spotkanie.