LeaseLink – historia sukcesu

23 czerwca 2019 tmalik

Na czym polega Automatyzacja Procesów Biznesowych w LeaseLink ?

LeaseLink to w pełni zautomatyzowana metoda płatności on-line dla przedsiębiorców. Pozwala na załatwienie formalności leasingowych w 100% przez Internet: na dowolnie wybrane zakupy o wartości od 1 do 50 tys. zł, z każdego miejsca przez 24 godziny na dobę.

Owocem przygotowanej dla LeaseLinku przez nasz software house automatyzacji procesów biznesowych jest wzrost wartości jego biznesu  z 5 do 67 mln zł.

Wstęp

LeaseLink był startupem fin-techowym, który stworzył zautomatyzowany proces leasingu on-line. Zaprojektowany system miał charakter wyłącznie transakcyjny: obsługiwał operacyjną część procesu leasingowego, jak przyjmowanie w Internecie wniosków czy kalkulowanie harmonogramów.

Przy początkowej, małej skali, księgowość była obsługiwana w pełni ręcznie. Obsługą systemu zajmowało się zaledwie parę osób, dzięki czemu twórcy i pracownicy LeaseLinku obserwowali cały proces i mogli na bieżąco modyfikować, poprawiać i konsekutywnie optymalizować biznes.  

W końcu skala przedsięwzięcia zaczęła rosnąć. Start-up wszedł na bardzo wysokie obroty, kiedy zainwestował w niego zewnętrzny inwestor, środki finansowe pompując w działania sprzedażowe, marketingowe i dalszy technologiczny rozwój LeaseLinka.

Wzrost sprzedaży usług leasingowych oraz potrzeba dostosowania księgowości do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości skomplikowały system księgowy i sprawiły, że nieodzowna stała się automatyzacja poszczególnych fragmentów procesu.

W jaki sposób stworzony przez nas System Middleware uskrzydlił biznes LeaseLinka?

Automatyzacja księgowania faktur

Kiedy okazało się, że konieczne jest przetwarzanie nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu, kilkuset, a następnie kilku tysięcy faktur, konieczne było zastąpienie jednym zrobotyzowanym narzędziem sztabu pracowników, którzy byliby w stanie przetworzyć taką ilość.

W tym momencie, stworzony przez nas System Middleware integruje w miesiącu 22 tysiące faktur. 1 faktura księguje się się 200 milisekund; dla porównania, jedna osoba wykonuje tę pracę ok. 2 minuty. Zatem, jeżeli nasz automat aktualizuje obecnie 22 tysiące faktur w miesiącu, to przetworzenie tej ilości zajmuje naszemu programowi niespełna 1,5 godziny, a człowiekowi zajęłoby to prawie 5 tygodni.  

Przesyłanie i automatyzacja danych, umów, wniosków, transakcji

System Middleware pozwolił zautomatyzować procesy przesyłania danych pomiędzy programem Back Office LeaseLinku a programem finansowo-księgowym – systemem, który procesował już nie kilka, ale kilkanaście tysięcy umów miesięcznie.

Na podstawie danych z systemu back office LeaseLinka, zrealizowaliśmy automatyczne księgowania zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Automatyczne księgowania realizowane są do poziomu rozrachunków i transakcji; nasz system middleware zasila system księgowy na poziomie księgi głównej i księgi pomocniczej.

W tym momencie System Middleware obsługuje ponad 92 000 zapisów księgowych miesięcznie. Jedna osoba jest w stanie zaksięgować ręcznie maksymalnie 200 faktur w ciągu jednego dnia. Przy obecnej skali biznesu, wprowadzanie faktur do systemu finansowo-księgowego oraz realizacja operacji bankowych, wypowiedzeń, wznowień, rozliczeń międzyokresowych i rekonsyliacyjnych, harmonogramów… wymagałoby zatrudnienia 15 dodatkowych osób – w miejsce 1 zautomatyzowanego narzędzia.

Automatyzacja procesów księgowych programu komputerowego

Systemy leasingowe są z reguły bardzo złożone i umożliwiają zrobienie wielu rodzajów leasingu, m.in. operacyjnego, finansowego, z wykupem w różnych walutach, z różnymi opłatami, z różnym rodzajem rozliczania środków trwałych, obsługują różnorodne produkty leasingowe.

LeaseLink działa odwrotnie: ma jeden prosty produkt leasingowy i sprzedaje go w bardzo dużej ilości w bardzo niskich nominałach. W związku z tym jego potrzebą był prosty i w pełni zautomatyzowany proces warunkujący rentowność zawieranych umów – tak, aby koszty pracy pracownika nie przewyższały wysokości marży uzyskanej w ramach leasingu.

Dzięki automatyzacji rola księgowości w LeaseLinku zmieniła się diametralnie: pracownicy już nie tracą czasu na księgowanie sterty dokumentów, tylko skupiają się na weryfikacji i analizie danych czy obsłudze incydentów. Dodatkowo, dzięki temu, że dane nie są wprowadzane ręcznie, zminimalizowana została ilość pojawiających się błędów.

System controllingu

Na bazie ogromnej ilości dostarczanych danych prowadzone są analizy pod kątem realizacji KPI – wskaźników, które LeaseLink chce osiągać. Nasz zautomatyzowany system finansowo – księgowy, który stanowi księgę główną i księgę pomocniczą, jest doskonałym źródłem informacji niezbędnych do analiz finansowych.

Przy użyciu narzędzi ETL wykonaliśmy system hurtowni danych, który jest uproszczony do niezbędnych funkcji, co gwarantuje jego przejrzystość i skuteczność. Prezentuje rentowność umów, wiekowanie należności i kondycję całego biznesu. Dzięki temu osoby decydujące o kierunku przedsięwzięcia mają bieżący wgląd w kondycję firmy, mogą obserwować jej rozwój i odpowiednio pilotować jej rozwój.

Dedykowane rozwiązanie

LeaseLink nie znalazł na rynku gotowego rozwiązania dla swojego systemu leasingowego. Posłużenie się dedykowanym systemem stworzonym przez nasz software house pozwoliło na ciągłe skalowanie ich przedsięwzięcia i błyskawiczny rozwój.

Po trzech latach działalności LeaseLink posiada przeszło 20 tys. klientów i ma ponad 70 mln pracującego portfela leasingowego, szereg nagród potwierdzających jej innowacyjność oraz doceniających ich user experience.  

Posłużenie się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, a w szczególności automatyzacja wybranych procesów pozwala na niezakłócony i nieograniczonymi niczym rozwój usługi LeaseLinka oraz gigantyczną, wciąż rosnącą oszczędność wynikającą z zastąpienia 1 systemem kilkunastu osób.

Zobacz, w jaki sposób automatyzacja procesów zaowocowała wzrostem przychodów u naszych klientów.

Co możemy zrobić dla Ciebie ?

Masz pomysł, działający system, a może potrzebujesz dedykowanego oprogramowania bądź automatyzacji i robotyzacji procesów?

Sprawdź nasze usługi i umów się na spotkanie.