Kompleksowy system do faktoringu

18 lipca 2019 Anna

Jedną z usług finansowych, której popularność rośnie systematycznie, zwiększając swoją wartość o 20% z roku na rok, jest faktoring. Robi błyskawiczną karierę ponieważ przynosi przedsiębiorcom – zwanym faktorantami – realne, namacalne korzyści: upłynnia ich zamrożone należności, pozwalając na dalsze inwestowanie środków finansowych i rozwój przedsięwzięcia bez względu na opieszałość w płatnościach klientów (odbiorców). Błyskawiczna zamiana nieopłaconych faktur w pieniądze na koncie dokonuje się poprzez oddanie ich w ręce faktora.  

Do realizacji finansowania faktur potrzebny jest kompleksowy system do obsługi procesów faktoringowych, a kluczowe znaczenie mają jego funkcjonalności. Przedsiębiorcy oczekują, iż system taki będzie cechowała automatyzacja całego procesu faktoringowego, możliwość zarządzania w pełni online oraz dostępność zróżnicowanych produktów finansowych.

Wstęp

Coraz więcej firm decyduje się na świadczenie usług faktoringowych, a mowa tu zarówno o bankach, jak i firmach spoza sektora bankowego. Ich ilość odzwierciedla mnogość rodzajów faktoringu, z których możemy skorzystać; dostępne na rynku formy to m.in. faktoring klasyczny, pełny, niepełny, z ubezpieczeniem bądź bez, mikrofaktoring, nanofaktoring, finansowanie faktury lub faktoring odwrotny (tzw. opłacanie  zakupów).  Wymienione formy finansowania, a także otwartość na tworzenie nowych produktów finansowych, może zaoferować tylko holistyczny system do faktoringu, który jest gotowy do kupienia, wdrożenia i bycia dostosowanym zarówno do wymagań banku, jak i instytucji finansowej.

Cztery lata temu rozpoczęliśmy w naszym software house pracę nad projektem, którego owocem jest uniwersalny i kompleksowy system do faktoringu. Narzędzie to może zostać wdrożone niezależnie od tego, które z usług faktoringowych świadczysz bądź które planujesz zaoferować swoim klientom. To gotowy produkt automatyzujący wszelkie elementy procesu finansowania zakupów i faktur, od zgłoszenia wniosku, poprzez wsparcie działania komitetu kredytowego i podpisanie zwalidowanej umowy przy pomocy SMSa, po automatyczny przelew środków na konto faktoranta. 

Jeżeli jesteś zainteresowany automatyzacją i robotyzacją swoich usług faktoringowych bądź zastanawiasz się, czy mógłbyś oprzeć swoją usługę finansową na gotowym systemie IT dla faktorów – zapoznaj się  z jego głównymi cechami. 

System IT dla faktorów – jak to działa?

Pełna integracja

Nasz system dla faktorów jest w 100% zintegrowany z wewnętrzną infrastrukturą IT. Każdorazowo dopasowujemy jego funkcjonalności do klienta, gwarantując tym samym możliwość przeprowadzenia całego procesu faktoringowego w jednym miejscu, bez konieczności wychodzenia poza stronę internetową

Ponadto, nasz system do faktoringu jest zintegrowany:

  • z systemem finansowo-księgowym skonfigurowanym według MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), 
  • z bankowością elektroniczną, dzięki czemu realizowane są w sposób automatyczny wysyłki środków oraz rozliczanie wyciągów bankowych z pełnym wsparciem Split Payment,
  • z hurtownią danych.

Architektura ta pozwala na szybkie procesowanie spływających wniosków i realizowanie zawartych umów. Wpływające do systemu wnioski faktoringowe procesowane są w jednym miejscu, w pełni on-line, dzięki czemu cały komitet kredytowy może pracować równocześnie i podejmować decyzję zdalnie.

Dodatkowo, pełna integracja gwarantuje błyskawiczne wykrywanie błędów i szybką reakcję na pojawiające się anomalie, co usprawni Twoją organizację pracy z klientem. 

Automatyzacja

W stworzonym przez nas systemie IT dla faktorów zostały zautomatyzowane wszelkie możliwe procesy, co umożliwia gigantyczną oszczędność czasu, redukcję nakładów pracy, a tym samym przyczynia się do znaczącego zwiększenia zysków. 

Przyglądając się całemu procesowi obsługi wniosków i aneksów w zakresie ofertowania klienta, pracy analityka oraz pracy komitetu kredytowego, dostrzeżemy automatyzację na każdym jego kroku:

  • dzięki automatycznie pobieranych danych od dostawców informacji gospodarczych zautomatyzowana została analiza ryzyka oraz scoring zgłaszającego swój wniosek podmiotu;
  • umowy, limity faktoringowe i prowizje rozliczane są automatycznie;
  • umowy są podpisywane on-line, a dokumenty są automatycznie walidowane;
  • potrącenia są podpowiadane, a kompensaty zautomatyzowane wraz z wysyłką dokumentów potrąceń;
  • naliczanie opłat i prowizji dotyczących wierzytelności, umów i poziomu wykorzystania limitu jest w pełni zautomatyzowane;
  • wszystkie pliki i dokumenty: umowy, faktury sprzedaży, noty, cesje, etc. są generowane automatycznie;
  • obligatoryjne raporty do GIIF również wysłane zostaną automatycznie. 

Trudno uniknąć powtórzeń przy takiej skali automatyzacji. Kiedy system do faktoringu będzie automatycznie procedował wniosek, Ty będziesz mógł zająć się rozwijaniem biznesu

Automatyczna analiza ryzyka

Dzięki automatycznemu pobieraniu danych z 16 zewnętrznych źródeł, od różnych dostawców informacji gospodarczych (m.in. BIK, wywiadowni gospodarczych, ubezpieczycieli, rejestrów KRS, CEIDG, KNF), operator, siadając do wniosku o faktoring, ma już zebrane wszelkie dane, których zbieranie zajmowało do tej pory kilka godzin. 

Zgromadzone dane pozwalają z kolei na przeprowadzenie automatycznego scoringu podmiotu i w pełni wiarygodnej analizy ryzyka. System dla faktorów jest też przygotowany do wydania automatycznej decyzji kredytowej – sprawdź go i zaufaj. 

Sprzedaż – wsparcie omnichannel

System do faktoringu działa w pełni on-line, umożliwiając współpracę klienta z faktorem przez stronę internetową i udostępniając klientowi dostęp do pełnego zasobu informacji na temat umów i form ich rozliczenia.

Dopuszczenie klienta do kompletnej i w pełni zautomatyzowanej platformy umożliwia wdrożenie strategii omnichannel – wielokanałową sprzedaż. Leady są pozyskiwane automatycznie i udostępniane w celu, np. przygotowania dedykowanych kampanii marketingowych.

Platforma umożliwia także przejrzystą współpracę z brokerami i pośrednikami oraz proste rozliczanie handlowców i wynagrodzeń Twoich partnerów. 

Uniwersalność

System do faktoringu obsługuje wszelkie produkty finansowe, jak faktoring z regresem i bez regresu, ubezpieczony i nie, zaliczki faktoringowe, faktoring odwrotny… Ponadto, obsługuje ponad 40 rodzajów konfigurowalnych prowizji i opłat w umowach z klientami.  

Przeznaczony jest dla faktorów o różnej skali działalności: zarówno dla małych podmiotów, jak i podmiotów korporacyjnych. Został z powodzeniem zaimplementowany i był przez 5 lat dopracowywany w ścisłej współpracy z klientami – jesteśmy więc pewni, że odpowie na wszelkie aktualne potrzeby biznesowe.

Podsumowanie

System do zarządzania faktoringiem przeznaczony jest dla faktorów o różnej skali działalności: zarówno dla małych podmiotów, jak i podmiotów korporacyjnych. Został z powodzeniem wdrożony  i jest od 5 lat dopracowywany i rozwijany w ścisłej współpracy z faktorem zajmującym pierwsze miejsce w rankingu faktorów spoza sektora bankowego – jesteśmy więc pewni, że odpowie na wszelkie aktualne potrzeby biznesowe. Jest to gotowy system do faktoringu, który dopasujemy do Twoich potrzeb. 

Zobacz, w jaki sposób automatyzacja procesów zaowocowała wzrostem przychodów u naszych klientów.

Co możemy zrobić dla Ciebie ?

Masz pomysł, działający system, a może potrzebujesz dedykowanego oprogramowania bądź automatyzacji i robotyzacji procesów?

Sprawdź nasze usługi i umów się na spotkanie.