Biała lista podatników VAT – zbiorcza weryfikacja przelewów

29 sierpnia 2019 Anna

Sprawdź nasz program  ListaPodatnikow.pl, w którym udostępniamy możliwość zbiorczego sprawdzenia Twoich przelewów oraz masową weryfikację rachunków bankowych w Białej Liście Podatników VAT.

Wraz z 1 września 2019 roku przez Ministerstwo Finansów został uruchomiony elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, czyli tzw. biała lista VAT. Agregacja w jednym miejscu najważniejszych informacji dotyczących kontrahenta (nazwy, numeru NIP, REGON, adresu siedziby) jest bez wątpienia pomocna – umożliwia podatnikom wzajemną weryfikację. Z drugiej strony, nowa ustawa wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców nowych obowiązków, nastręczających niemałych trudności i wiążących się z dotkliwymi sankcjami.

Mowa mianowicie o wymogu dotyczącym sprawdzania każdorazowo przy wykonywanym przelewie, czy numer rachunku bankowego beneficjenta jest zgodny z numerem zgłoszonym na tzw. białej liście. W przypadku, gdy firmy wykonują setki, a nawet tysiące przelewów dziennie, w myśl wchodzącej właśnie w życie ustawy będą musiały odpowiednio setki bądź tysiące razy dziennie upewnić się, czy wprowadzony przez nich numer jest poprawny i aktualny. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo będzie to zadanie karkołomne, czasochłonne i narażone na błędy. 

Biała lista VAT będzie aktualizowana raz dziennie we wszystkie dni robocze – wykonując przelew, trzeba mieć to na względzie. Podatnik jest zobligowany do sprawdzenia, czy usługodawca znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT oraz skontrolowania zgłoszonego tam numeru rachunku. Weryfikacji musi dokonać zawsze w dzień przelewu, ponieważ to właśnie data zlecenia, a nie obciążenia nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy, będzie decydująca przy obciążaniu przedsiębiorcy konsekwencjami. A z jakimi przykrymi skutkami swego niedopatrzenia możemy się liczyć? 

Konsekwencje

Jeżeli płatność powyżej 15 tys. złotych trafi na konto spoza białej listy VAT, podatnik nie będzie mógł owego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (sankcje te będą stosowane od 1 stycznia 2020 roku). Następstwem pomyłki będzie także obarczenie opłacającego fakturę odpowiedzialnością solidarną w zakresie VAT.  Zorientowawszy się, że zleciliśmy przelew na błędny numer konta, podatnik ma 3 dni na powiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego, ale uwaga! – właściwego dla kontrahenta. Musi zatem najpierw dojść do tego, któremu urzędowi skarbowemu podlega dany odbiorca. Zachodu z tym co niemiara – już lepiej oddajmy to w ręce automatów. 

Rozwiązania

Ministerstwo Finansów udostępnia dokumentację API, wobec czego jesteśmy w stanie już powiedzieć, w jaki sposób można zautomatyzować i zrobotyzować procesy przelewów tak, aby z całą pewnością były wykonywane w prawidłowy sposób: na odpowiednie rachunki bankowe, i aby nie wiązało się to zawsze z koniecznością sprawdzania numeru rachunku bankowego każdego kontrahenta.

Po analizie wszystkich problemów i ograniczeń stworzyliśmy listę możliwych do wdrożenia automatyzacji:

  1. automatyczne weryfikowanie podanego NIP-u w wykazie podatników: narzędzie sprawdza, czy dany przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, oraz weryfikuje jego numer konta bankowego;
  2. automatyczne weryfikowanie przelewów: zanim do banku zostanie zaimportowana paczka przelewów, narzędzie sprawdza, czy podane na liście rachunki bankowe są zgodne z białą listą VAT;
  3. automatyczne synchronizowanie raz dziennie bazy w systemie ERP lub rachunków zapisanych na fakturach z białą listą VAT;
  4. automatyczna kontrola wyciągów bankowych: monitoruje, czy w wysłanych już przelewach nie wystąpił błąd. 

Wiemy, jak zautomatyzować weryfikację w białej liście VAT, by uniknąć przykrych konsekwencji!

Sprawdź nasz program  ListaPodatnikow.pl, w którym udostępniamy możliwość grupowego sprawdzenia Twoich przelewów oraz plików z rachunkami w Białej Liście Podatników VAT.

Pozostaw swój numer lub adres e-mail, aby dowiedzieć się więcej.Odpowiemy do 24h

Na adres email bądź telefon jaki podałeś w formularzu.

Skontaktujemy się z Tobą

Przedstawimy Ci propozycję uruchomienia weryfikacji białej listy podatników VAT w Twojej firmie.

Zobacz, w jaki sposób automatyzacja procesów zaowocowała wzrostem przychodów u naszych klientów.